Spisy Iva Andriće v češtině

Spisy Iva Andriće v češtině
Připravili jsme nejrozsáhlejší vydání díla našeho jediného nositele Nobelovy ceny za literaturu Iva Andriće v českém jazyce: Most na Drině; Travnická kronika; Jelena, žena která není; Vezírův slon; Dům o samotě. Omerpaša Latas; Znamení u cesty.

Nobelova cena

Nobelova cena
Jeho díla byla přeložena do mnoha jazyků a lze je nalézt téměř ve všech knihovnách na světě. Ivo Andrić je jedním z mála nositelů Nobelovy ceny, kteří darovali peníze z Nobelovy ceny. Přispěl Bosně a Hercegovině na rozvoj knihovnictví.

Most na Drině

Most na Drině
Nobelovu cenu za literaturu získal v roce 1961 ve Stockholmu ve Švédsku za román Most na Drině. Ivo Andrić je zatím jediný jihoslovanský nositel Nobelovy ceny za literaturu a patří dodnes k nejpřekládanějším autorům slovanského jihu.
"Zklamat se v nějaké veliké naději není žádná hanba. Sám fakt, že taková naděje mohla existovat, má takovou cenu, že není příliš draze zaplacena zklamáním, i kdyby bylo nevímjak těžké."
"Žít ve strachu, v lítosti, v neustálém strachu ze strachu, nemoci zavřít oči a oddechnout si, a při tom všem pracovat a smát se a rozmlouvat, to pro lidi jako já znamená žít a mít úspěch mezi lidmi."
"Mezi obavou, že se něco stane, a nadějí, že snad přece jen ne, je víc prostoru, než se obvykle soudí. Na tom úzkém, tvrdém, holém a temném prostoru stráví leckterý z nás celý svůj život."
"Bát se lidí znamená prohřešovat se proti Bohu. Strach z lidí pochází z toho, že jsme se kdysi provinili proti božímu principu. Člověk, v němž je živá duše, by se logicky neměl bát lidí ani ničeho lidského."