Izabrana djela Ive Andrića

Izabrana djela Ive Andrića
Pripremili smo najopsežnije izdanje našeg jedinog dobitnika Nobelove nagrade za književnost Ive Andrića na češkom jeziku: Na Drini ćuprija; Travnička hronika; Jelena, žena koje nema; Vezirov slon; Kuća na osami. Omerpaša Latas; Znakovi pored puta.

Nobelova nagrada

Nobelova nagrada
Njegova djela su prevedena na mnogo jezika i mogu se naći u skoro svim bibliotekama  svijeta. On je jedan od nekoliko nobelovaca koji su donirali novac od Nobelove nagrade. Doprinio je Bosansko-Hercegovačkog bibliotekarstva.

Most na Drini

Most na Drini
Nobelovu nagradu za literaturu je dobio 1961. godine u Stokholmu, u Švedskoj, za roman Most na Drini. Ivo Andrić je trenutno jedini jugoslovenski pisac, dobitnik Nobelove nagrade za književnost i jedan je od najviše prevodjenih autora iz bivše Jugoslavije.
Ivo Andrić Mrka ljepota
There are no translations available.

 
Nobelova nagrada za književnost 1961

 

Zahvaljujući velikoj epskoj sili koju je posedovao u literarnom izražavanju veoma uspešno je opisivao teme iz historije svoje zemlje i sudbine ljudi iz svoga područja. Snaga talenta Iva Andrića predodredila ga je za dobitnika Nobelove nagrade za književnost, 1961.godine.


Izrazio je zahvalnost govorom „O priči i pričanju“, za priznanje koje mu je dodjeljeno, 10. decembra 1961. Iako su do tada njegova djela prevođena na mnoge jezike, poslije dodjeljivanja nagrade počinje veliko interesovanje svijeta za djela pisca sa Balkana te se njegovi romani i pripovijetke štampaju na preko trideset jezika.

Cjelokupni novčani iznos od Nobelove nagrade poklonio je iz dva dijela bibliotekarskom fondu Bosne i Hercegovine. Takođe je veoma često učestvovao u akcijama pomoći bibliotekama i darovanja novca u humanitarne svrhe.

Godine 1963 Publishers' Association (sastavljeno od izdavača: Prosveta, Mladost, Svjetlost, državna založba Slovenije) izdaje prva Sabrana djela Ive Andrića u deset tomova. Naredne godine boravi u Poljskoj gdje u Krakovu biva promovisan za počasnog doktora Jagelonskog univerziteta. Piše veoma malo, ali se njegove knjige neprekidno preštampavaju u zemlji i inostranstvu.


 

"Prevariti se u jednoj velikoj nadi nije sramota. Sama činjenica da je takva nada mogla da postoji vredi toliko da nije suviše skupo plaćena jednim razočaranjem, pa ma kako teško ono bilo."
"Živeti u strahu, u kajanju, u stalnom strahu od straha, ne moći oka sklopiti i ne moći dušom danuti, i pri svemu tome raditi i smejati se i razgovarati, to znači za ljude kao ja živeti i uspevati među svetom."
"Između bojazni da će se nešto desíti i nade da možda ipak neće, ima više prostora nego što se misli. Na tom uskom, tvrdom, golom i mračnom prostoru provodi mnogi od nas svoj vek."
"Bojati se ljudi, znači činiti krivo Bogu. Strah od ljudi možda i potiče otud što smo se nekad ogrešili o božiji princip. Čovek u kome ima živa duša ne bi, logički, trebalo da se boji ljudi ni ičega ljudskog."