Izabrana djela Ive Andrića

Izabrana djela Ive Andrića
Pripremili smo najopsežnije izdanje našeg jedinog dobitnika Nobelove nagrade za književnost Ive Andrića na češkom jeziku: Na Drini ćuprija; Travnička hronika; Jelena, žena koje nema; Vezirov slon; Kuća na osami. Omerpaša Latas; Znakovi pored puta.

Nobelova nagrada

Nobelova nagrada
Njegova djela su prevedena na mnogo jezika i mogu se naći u skoro svim bibliotekama  svijeta. On je jedan od nekoliko nobelovaca koji su donirali novac od Nobelove nagrade. Doprinio je Bosansko-Hercegovačkog bibliotekarstva.

Most na Drini

Most na Drini
Nobelovu nagradu za literaturu je dobio 1961. godine u Stokholmu, u Švedskoj, za roman Most na Drini. Ivo Andrić je trenutno jedini jugoslovenski pisac, dobitnik Nobelove nagrade za književnost i jedan je od najviše prevodjenih autora iz bivše Jugoslavije.
"Prevariti se u jednoj velikoj nadi nije sramota. Sama činjenica da je takva nada mogla da postoji vredi toliko da nije suviše skupo plaćena jednim razočaranjem, pa ma kako teško ono bilo."
"Živeti u strahu, u kajanju, u stalnom strahu od straha, ne moći oka sklopiti i ne moći dušom danuti, i pri svemu tome raditi i smejati se i razgovarati, to znači za ljude kao ja živeti i uspevati među svetom."
"Između bojazni da će se nešto desíti i nade da možda ipak neće, ima više prostora nego što se misli. Na tom uskom, tvrdom, golom i mračnom prostoru provodi mnogi od nas svoj vek."
"Bojati se ljudi, znači činiti krivo Bogu. Strah od ljudi možda i potiče otud što smo se nekad ogrešili o božiji princip. Čovek u kome ima živa duša ne bi, logički, trebalo da se boji ljudi ni ičega ljudskog."